Linki

ArraCos
polski english

Linki


Od 11 lipca 2013r. zgłaszanie produktów kosmetycznych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1229/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych poprzez portal Komisji Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009
z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 344/2013
z dnia 4 kwietnia 2013r. zmieniające załączniki II, III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 483/201
z dnia 24 maja 2013r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013
z dnia 10 lipca 2013r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 658/2013
z dnia 10 lipca 2013r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP)

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Europejska Agencja Chemikaliów