Badania

ArraCos
polski english

Badania


BADANIA
FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE

Wyroby kosmetyczne powinny charakteryzować się wysoką stabilnością zarówno przez cały okres ich przechowywania jak też podczas stosowania ich przez konsumentów docelowych, zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o kosmetykach i zaleceniami COLIPA. W związku z tym oferujemy:

wstępne testy stabilności
przyspieszone testy stabilności
testy stabilności w warunkach rzeczywistych
określanie PAO
testy kompatybilności masy z opakowaniem
prowadzenie testów stabilności w niestandardowych warunkach
testy konserwacji (challange test)

Kontrola mikrobiologiczna jest jednym z kluczowych elementów oceny bezpieczeństwa kosmetyku i ma ogromny wpływ na stabilność produktu kosmetycznego. W wyrobach kosmetycznych wykonujemy badania czystości mikrobiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr. 9 z 2003r.). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do wykonania raportu oceny bezpieczeństwa kosmetyku przed jego prowadzeniem do obrotu. Jednym w elementów oceny jest określenie specyfikacji mikrobiologicznej oraz przeprowadzenie testu konserwacji (challenge test) tzw. badania obciążeniowego, który polega na zaszczepieniu próbki wybranymi szczepami bakterii, pleśni i drożdżaków a następnie inkubacji w odpowiednich warunkach.

Potwierdzenie skuteczności działania systemu konserwującego stanowi gwarancję, iż dany produkt kosmetyczny stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu konsumenta. Pozytywny wynik challenge test, daje gwarancję, że zastosowane w formule substancje konserwujące chronią formułę przez namnażaniem niebezpiecznych patogenów oraz eliminują możliwość wtórnego zakażenia kosmetyku w trakcie jego użytkowania.

Badania czystości mikrobiologicznej wykonywane są zgodnie z normami ISO:

ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149:2009
obecność Pseudomonas Aeruginosa wg PN-EN ISO 22717:2010
obecność Staphylococcus Aureus wg PN-EN ISO 22718:2010
obecność Candida Albicans wg PN-EN ISO 18416:2009
obecność Escherichia Coli wg PN-EN ISO 21150:2010
ogólna liczba pleśni i drożdży wg PN-EN ISO 16212:2011

TESTY KONSERWACJI

Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2012. Istnieje również możliwość przeprowadzenia testu konserwacji zgodnie z europejską farmakopeą oraz metodą KOKO testu.

BADANIA DERMATOLOGICZNE

Badania dermatologiczne prowadzone są pod nadzorem lekarza dermatologa, w celu wykazania obecności lub braku właściwości drażniących i alergizujących kosmetyku metodą prób płatkowych. W tym celu przeprowadzane są:

testy tolerancji skóry w miejscu stosowania kosmetyku
testy kontaktowe (otwarte, półotwarte, zamknięte)
ocena fotoalergii i fototoksyczności

BADANIA APLIKACYJNE

Przeprowadzanie badań aplikacyjnych ma na celu potwierdzenie uprzednio zadeklarowanych właściwości produktu gotowego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku.