Bezpieczeństwo

ArraCos
polski english

Bezpieczeństwo


WERYFIKACJA DOKUMENTACJI KOSMETYKU POD KĄTEM FORMALNO-PRAWNYM

Obowiązkiem producenta, dystrybutora czy importera jest posiadanie dokumentacji wyrobu gotowego, który zostanie udostępniony na rynku. Weryfikujemy posiadaną przez Państwa dokumentację pod kątem formalno-prawnym, której głównym celem jest przeprowadzenie oceny raportu bezpieczeństwa. W tym celu niezbędne jest sprawdzenie zadeklarowanego składu z recepturą, czy też oświadczeń marketingowych vs. przeprowadzone badania.

WERYFIKACJA TREŚCI ZAPISÓW NA ETYKIETACH POD KĄTEM FORMALNO-PRAWNYM

Weryfikujemy zapisy treści na etykietach pod kątem formalno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń/deklaracji marketingowych. Wspomagamy naszych Klientów w tworzeniu koncepcji i pisaniu tekstów marketingowych.

RAPORT OCENY BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKU

Każdy kosmetyk zanim po raz pierwszy zostanie wdrożony na rynek powinien zostać oceniony pod względem bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącym produktów kosmetycznych.

W raporcie oceny bezpieczeństwa weryfikacji podlegają profile toksykologiczne zastosowanych w recepturze składników, analizie zaś wyniki badań fizykochemicznych, dermatologicznych, aplikacyjnych, testów konserwacji oraz kompatybilności masy z opakowaniem.

W wyniku uwzględnienia charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka, analizując cechy miejsc, na które kosmetyk zostaje aplikowany można stwierdzić, czy badany kosmetyk nie wywiera niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowia człowieka.

REJESTRACJA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Świadczymy pełen zakres usług w ramach rejestracji produktów kosmetycznych, w tym celu przeprowadzamy:

  • rejestrację firmy z bazie ECAS
  • zgłaszanie wyrobów kosmetycznych do bazy CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
  • aktualizowanie zgłoszonych uprzednio wyrobów kosmetycznych